Niedziela, 25 października 2015

Działalność Fundacji

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna
Celami Fundacji są:
 1. pogłębianie wiedzy społeczeństwa w ramach zagrożeń gwoli zdrowia natomiast życia w biegu komunikacyjnym,
 2. pożyczanie opieki natomiast pomocy skarbowej oraz rzeczowej osobom poszkodowanym w wypadkach, w szczególności komunikacyjnych,
 3. wspieranie natomiast prowadzenie inicjatyw o kręgosłupie zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, w szczególności skierowanych do ludzi poszkodowanych w wypadkach,
 4. popularyzacja w społeczeństwie informacji o podstaw udzielania czołowej pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach.
Fundacja spełnia swoje obiekty poprzez:
 1. organizowanie natomiast finansowanie kurowania, rehabilitacji, pielęgnacji, zakupu wyposażenia medycznego natomiast rehabilitacyjnego i lekarstw natomiast innych nakazów niezbędnych gwoli ratowania zdrowia lub autopsji, osób rannych w wypadkach, w szczególności komunikacyjnych,
 2. organizowanie działaniu pomocy spośród udziałem odmiennych podmiotów dla nas poszkodowanych w wypadkach, jak też komunikacyjnych,
 3. obstawanie organizacyjne, rzeczowe i skarbowe zakładów kontroli zdrowotnej kierujących działalność w toku ratowania zdrowia lub istnienia,
 4. wspieranie organizacyjne, rzeczowe a także finansowe odnowień i modernizacji zakładów obstawy zdrowotnej a także innych budowli służących naprawie zdrowia czyli ratowaniu istnienia, w szczególności ludności poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
 5. wspieranie organizacyjne osób w tarapatach życiowej a także materialnej, w tym także poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, zwłaszcza przez udostępnianie konta Fundacji gwoli pozyskiwania statutów finansowych na leczenie tudzież rehabilitację,
 6. dotrzymywanie organizacyjne, rzeczowe i skarbowe podmiotów odstawiających działalność w ramach edukacji, inspekcji i uformowania dzieci tudzież młodzieży,
 7. rozwieranie i aranżowanie akcji medialnych, mających na celu rozpowszechnianie wiedzy odnośnie do zagrożenia zdrowia i autopsji na drogach,
 8. przedsiębiorstwo lub darowizna szkoleń, narady, sympozjów tudzież konkursów w przedmiocie problemów dla autopsji w ruchu komunikacyjnym,
 9. działalność informacyjną i wydawniczą skierowaną aż do osób rannych w wypadkach komunikacyjnych,
 10. upowszechnianie osiągnięć tudzież dokonań ludzi poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w gałęziach nauki, kijewice i przepływu,
 11. współpraca spośród organami administracyjnymi, szkołami tudzież innymi uczestnikami w rzeczach związanych z w szerokim zakresie pojętym zagrożeniem dla zdrowia i autopsji w ruchu komunikacyjnym.

Nasi podopieczni:

WebDesign: Strony Internetowe Bydgoszcz       © Fundacja fundacjaeventus.pl